Gospodarka magazynowa z systemem ERP

Artykuły eksperckie | 31.08.2016 | Czas czytania: 4 minuty

Klasyczne podeście do zarządzania magazynem, wymagające jedynie obsługi typowych procesów ewidencji magazynowej, nie jest już wystarczające – z roku na rok potrzeby klientów w tym zakresie rosną. Obecnie firmom zależy na kompleksowych rozwiązaniach, w tym także na wsparciu procesów, takich jak sam załadunek, pobrania, wydania, ale też na implementacji bardzo przydatnej funkcji etykietowania zasobów i obsługi skanowania kodów kreskowych. Równie pożądaną funkcją jest możliwość monitorowania zadań wykonywanych przez pracowników. Magazyn postrzegany jest więc jako obiekt dynamiczny, posiadający charakterystyczną dla siebie infrastrukturę i złożoność procesów wewnętrznych, a co za tym idzie, wymaga profesjonalnych narzędzi do jego obsługi.

Systemy do zarządzania obrotem magazynowym

Większość systemów ERP wyposażona jest w funkcjonalności odpowiedzialne za gospodarkę magazynową. Zazwyczaj nie są one jednak zbyt mocno rozbudowane i są odpowiednie tylko dla firm, w których wystarczy, żeby system wspomagał tylko podstawowe procesy magazynowe. Pozostałe firmy często więc decydują się na wdrożenie osobnego systemu WMS (Warehouse Management System), czyli dedykowanego rozwiązania informatycznego, pozwalającego na optymalizację wykonywania operacji logistycznych przedsiębiorstwa. Systemy tego typu są bardzo zaawansowane i rzeczywiście pozwalają na wszechstronną obsługę skomplikowanych procesów w magazynie, jednak mają też swoje ograniczenia. Dlatego właśnie w dojrzałych systemach ERP, takich jak system Microsoft Dynamics NAV, dostępny jest dodatkowy moduł WMS, który oferuje użytkownikom szeroką gamę funkcjonalności – od prostej ewidencji zarządzania stanami magazynowymi, aż po tworzenie geografii magazynu i obsługę magazynu wysokiego składowania.

Cele wdrożenia modułu WMS

Wdrożenie funkcjonalności WMS ma na celu zwiększenie wydajności procesów magazynowych i poprawienie jakości wykonywanych w nim zadań. Podstawowym zadaniem WMS jest oczywiście obsługa przebiegu obrotu magazynowego, a także stworzenie precyzyjnej mapy magazynu, w celu skutecznego lokalizowania rozmieszczonych w nim zapasów. Inną ważną funkcją jest kontrola – zarówno jeśli chodzi o ilość, zgodność asortymentową, jak i efektywność procesów.

Poza tym wdrożenie systemu powinno również przynieść następujące rezultaty:

 • eliminacja błędów;
 • skrócenie czasu kompletacji;
 • optymalne wykorzystanie powierzchni dostępnej w magazynie;
 • redukcja kosztów logistyki wewnątrzmagazynowej;
 • kontrola efektywności działań pracowników;
 • redukcja kosztów papierowego obiegu dokumentów.

jpro magazyn schemat

Schemat dynamicznego zarządzania magazynem

Powyższy rysunek prezentuje czynności magazynowe obsługiwane za pomocą systemu WMS, począwszy od zamówienia przychodzącego, aż po zamówienie wychodzące. Systemowe zarządzanie magazynem to łatwość przyjmowania zapasów, obejmujące przepakowanie, dostarczanie zapasów do produkcji lub po prostu przesuwanie zapasów dla optymalnego wykorzystania przestrzeni magazynu, a także rejestrowanie pobrania oraz wydania zapasów.

WMS w Microsoft Dynamics NAV: sprawnie, szybko i na miejsce

Usprawnienie dokumentów magazynowych, zautomatyzowanie ustalenia wartości magazynu z księgowością oraz wdrożenie rozwiązań do zarządzania magazynem wysokiego składowania to tylko niektóre procesy, w których pomaga moduł WMS Microsoft Dynamics NAV.

Najważniejszą cechą systemu Microsoft jest możliwość zastosowania w nim dodatkowych urządzeń, takich jak czytniki kodów kreskowych (po wykorzystaniu funkcji ADCS poprzez technologię VT100), czy terminale komunikujące się z systemem drogą radiową. Ponadto może być również zastosowany w pracy z automatycznymi systemami regałów. Pracownicy magazynowi mogą dzięki temu obsługiwać odłożenia i pobrania z dokładnością co do pojemnika – w systemie można zdefiniować ich aż 2 500. Ponadto system wspiera także obsługę palet.

Realizacja wszystkich procesów magazynowych odbywa się w czasie rzeczywistym, umożliwiając osobom zarządzającym sprawną i natychmiastową reakcję na wszelkie zmiany. Pracownicy wprowadzają niezbędne informacje na temat ilości i rodzaju asortymentu, a system automatycznie analizuje i wskazuje najefektywniejsze sposoby wykonywania zadań, w tym sposób rozmieszczenia zapasów w magazynie czy selekcję towarów szybko rotujących. W sposób automatyczny generowane są także marszruty, które wskazują pracownikom najkrótsze i najszybsze trasy, minimalizują także puste przebiegi operatorów wózków widłowych.

Just-in-time w magazynie?

Just-in-time, czyli metoda zarządzania, znana ze słynnego Systemu Zarządzania Toyoty, nie dotyczy jedynie produkcji, ale także magazynów. Poza redukcją „pracy w toku" i przestojów, sprawne zarządzanie just-in-time dąży do ograniczenia do niezbędnego minimum stanów magazynowych. W związku z tym operacje magazynowe coraz częściej sprowadzają się do działań typu cross-dock. W module WMS w Microsoft Dynamics NAV również znajduje się funkcjonalność wspierająca to rozwiązanie, dzięki czemu towar trafia do magazynu w odpowiednim momencie i jest poddany błyskawicznej kompletacji pod konkretne zamówienie. W ten sposób minimalizuje się do minimum koszty związane z magazynowaniem. Ponadto dzięki skutecznym mechanizmom zarządzania rozmieszczeniem i uzupełnianiem towarów, system wspiera pracowników magazynu, którzy wiedzą jakie czynności i kiedy mają wykonać. Wszelkie działania są skoordynowane, aby osiągnąć jak najwyższą wydajność i szybkość w działaniu, przy zachowaniu dbałości o porządek i jakość wykonania zadań.

Funkcjonalności i korzyści

Dzięki prawidłowej kontroli zapasów, eliminowane są błędy podczas zamówień i dostaw, a tym samym wzrasta zadowolenie klientów. Informacje zawarte we wspólnym systemie informatycznym sprawiają, że wzrasta wydajność pracowników, którzy mają dostęp do pewnych informacji, bez konieczności poszukiwania ich w innych źródłach. Korzystając z automatyzacji procesów magazynowych, pracownicy podejmują świadome i oparte na aktualnych danych decyzję, a co za tym idzie popełniają mniej błędów. Proces podejmowania decyzji jest ułatwiany, ponieważ system dostarcza precyzyjne polecenia i dokładnie określa położenie poszczególnych zasobów. Ponadto użytkownicy mają dostęp do przejrzystych prezentacji informacji, dostarczanych przez system m.in. wgląd do zestawienia stanów magazynowych oraz informacji na temat dostawców i klientów, a dzięki temu wzrasta efektywność współpracy między pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne procesy w firmie.

Funkcje modułu WMS umożliwiają lokalizację towarów w magazynie, rejestrację dokumentów magazynowych z uwzględnieniem śledzenia partii, automatyczne generowanie zapotrzebowania dla magazynierów w zakresie braków surowca na produkcji, pobieranie zapasów z magazynu według kolejki FIFO i LIFO, obsługę pobrania i wydania magazynowego, wspomaganie inwentaryzacji zapasów, a także obsługę wariantów zapasów. Oprócz tego każda z funkcjonalności może być modyfikowana zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.

Korzyści płynące z wdrożenia MS Dynamics NAV z modułem WMS:

 • wsparcie w zarządzaniu pracy na magazynie;
 • automatyczne przyjęcia magazynowe;
 • zarządzanie rozmieszczeniem towaru na magazynie;
 • wzrost wydajności pracy magazynierów;
 • poprawa jakości pracy magazynierów;
 • analizy pozwalające optymalizować działania i pracę;
 • łatwość przeszkolenia nowego pracownika (dzięki interfejsowi opartemu na powszechnie znanych rozwiązaniach Microsoftu);
 • ułatwiona praca podczas inwentaryzacji;
 • zintegrowany z każdym działem firmy;
 • możliwość zdefiniowania i obsługi Magazynów Wysokiego Składowania.

Oparta na budowie modułowej, otwarta architektura systemu umożliwia integrację z modułami, takimi jak logistyka, sprzedaż, produkcja, zakupy, a także księgowość – co pozwala na szczegółowa wycenę kosztów i wygenerowania sprawozdawczości na temat przychodów w czasie rzeczywistym. System pozwala również na bieżąco lokalizować i analizować newralgiczne punkty w procesach magazynowych.

Autorem wpisu jest

Ewa Mnich, JCommerce

Junior ERP consultant

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Mechaniki i Budowy Maszyn. Prace w firmie JCommerce rozpoczęła w 2015 roku, gdzie zajmuje się wsparciem merytoryczno-technicznym przy wdrożeniach systemu Microsoft Dynamics NAV oraz Microsoft Dynamics CRM. Prywatnie zainteresowana motoryzacją oraz nowymi technologiami.

Komentarze

 • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami