Systemy ERP II –
zapanuj nad firmą i otoczeniem biznesowym

Artykuły eksperckie | 19.07.2017 | Czas czytania: 3 minuty

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu biznesowym nie byłoby możliwe bez zastosowania najnowszych rozwiązań informatycznych, takich jak systemy klasy ERP. Pierwsze rozwiązania tego typu pojawiły się w połowie XX wieku. Od tamtego czasu przeszły one jednak dużą ewolucję. Motorem, który napędzał ten rozwój były oczywiście rosnące wymagania firm korzystających z tych systemów. Ponieważ w ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych, a także coraz istotniejsza jest możliwość stałego kontaktu i wymiany informacji, mówi się już coraz częściej o powstaniu nowej generacji systemów ERP, a mianowicie systemów klasy ERP II.

Od ERP...

Systemy informatyczne znajdują zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie działalności gospodarczej. Obecnie wykorzystywane rozwiązania obsługują większość procesów zachodzących w przedsiębiorstwach: wspomagają podejmowanie decyzji, gromadzą i przetwarzają ogromne ilości danych, a także umożliwiają szeroko pojętą komunikację z klientami. Dzięki pracy w czasie rzeczywistym pozwalają na bieżąco śledzić procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i dzięki temu szybko reagować na pojawiające się zdarzenia, a w szczególności potrzeby klientów, co jest niezbędne do uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Struktura systemów ERP oparta jest na budowie modułowej, a poszczególne jego elementy wspólnie tworzą całość zintegrowanego systemu informatycznego. Poszczególne moduły odpowiedzialne są zarówno za gromadzenie danych, jak i ich przetwarzanie, równocześnie Informacje są uaktualniane i dostępne w czasie rzeczywistym w pozostałych modułach. Integralność systemu wynika właśnie z tego, że pomiędzy wszystkimi jego modułami następuje stała wymiana informacji. Moduły funkcjonalnie są osobnymi pakietami oprogramowania, które zostały stworzone tak, aby obsługiwały konkretne zadania, takie jak obsługa dokumentów handlowych, magazynowych czy finansowych, księgowanie operacji gospodarczych, kontrola stanów magazynowych czy należności i zobowiązań. Z perspektywy organizacji przedsiębiorstwa poszczególne moduły systemu ERP obejmują takie obszary jego działalności jak:

  • Finanse i Księgowość
  • Sprzedaż i Marketing
  • Magazyny i Logistyka
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie produkcją
  • Zarządzanie zasobami
  • Zarządzanie dokumentami
  • Generowanie raportów i analiz


... do ERP II

W ostatnich latach, z racji dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii komunikacyjnych, zintegrowane systemy informatyczne uległy znacznej ewolucji i otworzyły się na szeroko pojętą komunikację i wymianę danych z otoczeniem zewnętrznym. Tak więc zamknięte dotychczas systemy ERP ustępują miejsca systemom otwartym na kontakty z otoczeniem. Systemy klasy ERP II, spełniając wszystkie wymagania stawiane dotychczas systemom klasy ERP, posiadają dodatkowo możliwość wchodzenia w interakcje i czerpanie informacji z otaczającej je rzeczywistości biznesowej. Jest to możliwe dzięki szerokiemu wachlarzowi dostępnych narzędzi i technologii, jak integracja z zewnętrznymi bazami danych, systemami informatycznymi, aplikacjami internetowymi, itd.

JPro ERP II schemat

Schemat architektury systemów klasy ERP II

Jak widać na powyższej ilustracji, architektura systemu ERP II składa się z modułów tradycyjnie wchodzących w skład systemu ERP, poszerzonych jednak o dodatkowe możliwości. Moduł sprzedaży i dystrybucji został dodatkowo rozszerzony o CRM (Customer Relationship Management) - system zarządzania relacjami z klientami. Moduł logistyki produkcyjno-zaopatrzeniowej został zintegrowany w ramach SCM (Supply Chain Management), czyli systemu łańcucha dostaw. Wspierane dotychczas przez system ERP obszary optymalizacji zasobów i wspomagania procesów we wnętrzu firmy, uzupełnione zostały dzięki temu o informacje pochodzące od partnerów biznesowych. Zarządzanie zasobami obejmuje więc już nie tylko jedną firmę, ale firmy wszystkich partnerów, współpracujących ze sobą w ramach łańcucha dostaw.

W ramach systemów klasy ERP II zintegrowany został także podsystem przeznaczony do zarządzania cyklem życia produktu - PLM (Product Life Management), ponieważ produkt odgrywa kluczową rolę w procesie wymiany informacji z systemami. System ten obejmuje: projektowanie oraz wytwarzanie produktu, zarządzanie jakością i rynkową ocenę produktu. Dużą rolę w działaniu systemów klasy ERP II odgrywa także podsystem SEM (Strategic Enterprise Management) - podsystem służący do wspierania strategicznego zarządzania firmą. Jego funkcjonowanie oparte jest na hurtowni danych i zgromadzonych w niej informacjach. Do zadań tego podsystemu należą: planowanie strategiczne oraz symulacje, pozyskiwanie informacji, inwestycje kapitałowe i konsolidacja finansowa.

Praca z systemem ERP II może odbywać się za pomocą tradycyjnej przeglądarki internetowej. Systemy te dają możliwość tworzenia portali internetowych dla klientów, partnerów czy pracowników. Portale te umożliwiają sprawną i bezpośrednią komunikację użytkowników z systemem informacyjnym przedsiębiorstwa, np. klienci mogą sprawdzić stan swojego zamówienia czy dostępność danego produktu, który chcą zakupić, podwykonawcy mogą natomiast sprawdzić stan zapasów wytwarzanego przez siebie produktu, a pracownicy w firmie mogą kontrolować bieżące informacje dotyczące interesujących ich obszarów przedsiębiorstwa, korzystając w tym celu z dostępu zdalnego on-line.

System ERP II stawia nacisk na współpracę z partnerami biznesowymi i integrację zewnętrzną. Celem tego jest utrzymanie przewagi konkurencyjnej oraz maksymalizacja zysku. W czasach powszechnego dostępu do Internetu coraz więcej firm decyduje się na rozwój swojej działalności w rzeczywistości wirtualnej. Do tego niezbędne są odpowiednie narzędzia, pozwalające na kompleksowe zarządzanie firmą i kontaktami z partnerami biznesowym. Takimi narzędziami są właśnie zaawansowane systemy ERP II, a przykładem takiego systemu jest Microsoft Dynamics NAV.

Autorem wpisu jest

Mariusz Żyga, JCommerce

Konsultant systemów ERP

Specjalizuje się w projektach wdrożeniowych systemu Microsoft Dynamics NAV. Od wielu lat związany bezpośrednio z systemami klasy ERP. Posiada doświadczenie w implementacji i kastomizacji systemu u klientów.

Komentarze

  • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami