Czy standard w programowaniu
PLC to dobry pomysł?

Artykuły eksperckie | 22.08.2018 | Czas czytania: 5 minut

Produkcja samochodów to proces skomplikowany, w którym każdy z elementów musi działać perfekcyjnie. Ekstremalna precyzja i wyśrubowane normy są więc powszechnym wyzwaniem, z jakim muszą się mierzyć firmy z branży automotive. Perfekcyjnie muszą być także zrealizowane zadania z zakresu automatyki. Dlatego właśnie wprowadza się szeroko rozumianą standaryzację. W tym artykule postanowiłem przybliżyć, jak wielkie koncerny samochodowe zarządzają swoim kodem PLC.

Standaryzacja w branży automotive obejmuje praktycznie wszystkie obszary, ale skupiając się jedynie na obszarze automatyki, możemy wyróżnić trzy główne dziedziny:

  • mechanika – linie produkcyjne budowane są ze sprawdzonych, dobrze przetestowanych komponentów mechanicznych;
  • elektryka – schematy elektryczne, opis instalacji elektrycznej, nazewnictwo, dobór hardware, sposób instalacji tworzony jest zgodnie z ustalonym schematem;
  • programy dla robotów i sterowników PLC – pisane są według ustalonych reguł i wzorców, z wykorzystaniem gotowych bibliotek.

Standard oprogramowania składa się z dokumentacji, gotowych bibliotek wykorzystywanych do programowania oraz przykładowych, kompletnych projektów.

Standard tworzony jest w jednym miejscu przez grono doświadczonych specjalistów, testowany w fabryce pilotażowej, a następnie przekazany do wykorzystania w pozostałych fabrykach. Należy również podkreślić, że oprogramowanie w branży automotive nie jest tworzone zupełnie od nowa, a jest bardziej wynikiem ewolucji całej technologii produkcji. Powoduje to, że do dzisiaj można w nim znaleźć nazewnictwo, które wywodzi się jeszcze z wcześniejszej epoki, gdzie sterowanie było realizowane za pomocą styczników.

Standaryzacja oprogramowania pozwala na:

  • ciągłe doskonalenie tworzonego oprogramowania;
  • zlecanie programowania (faza offline) oraz fazy uruchomienia (faza online) do firm zewnętrznych, co daje możliwość obniżenia kosztów uruchomienia, przy jednoczesnym zachowaniu jakości oprogramowania;
  • skrócenie czasu potrzebnego na programowanie i uruchomienie nowej linii produkcyjnej;
  • łatwą do przeprowadzenia aktualizację bibliotek  standardowych;
  • efektywne usuwanie błędów w programowaniu i propagowanie poprawek na inne instalacje.

Stworzony standard pisania oprogramowania niesie za sobą konieczność weryfikacji jakości pisanego kodu. Koncerny z branży automotive posiadają więc wieloetapowy model jego sprawdzania.

Programowanie offline

Pierwszym etapem jest weryfikacja programistów. Każdy pracownik przystępujący do pracy nad projektem musi posiadać ważny certyfikat potwierdzający znajomość danego standardu – dotyczy to zarówno programistów PLC, jak i programistów robotów przemysłowych. Certyfikat przyznawany jest na podstawie zaliczenia wieloetapowego egzaminu w siedzibie koncernu. Przykładowo, certyfikat ze znajomości standardu VASS (grupa VW) dla programistów PLC składa się z trzech części: ogólna znajomość standardu PLC, umiejętność czytania schematów elektrycznych oraz umiejętność programowania sterowników zgodnie ze standardem.

Wirtualne uruchomienie

Kolejnym etapem, do którego przystępuje się po zakończeniu programowania offline, jest wirtualne uruchomienie. Polega ono na przetestowaniu napisanego programu przez specjalistę oddelegowanego przez dany koncern. Testy odbywają się w środowisku symulacyjnym, odzwierciedlającym daną linię produkcyjną i pozwalają na sprawdzenie działania napisanego oprogramowania. Testy przeprowadzane są ze z góry założonym harmonogramem.

Programowanie online

Z tak przygotowanym oprogramowaniem, programiści mogą przystąpić do wdrożenia online. Tutaj również następuje cykliczne sprawdzenie napisanego kodu. Procedurą tą zarządza koordynator ds. oprogramowania. Jego zadaniem jest koordynacja podwykonawców oraz m.in. weryfikacja poprawności kodu. Programy sprawdzane są poprzez testy automatyczne (np. sprawdzanie poprawności nazewnictwa, topologii sieci itp.) oraz testy manualne wykonywane przez specjalistów.

Żaden z powyższych etapów nie może być pominięty. O tym, jak wielką wagę przykłada się do ich realizacji, może świadczyć fakt, że są one niezbędne do osiągnięcia tzw. kamieni milowych, które są często wykorzystywane, m.in. jako kryterium akceptacji płatności dla podwykonawców.

Poszukujesz programistów PLC lub doświadczonego zespołu IT?

 

Podsumowanie

Choć wielu programistów uważa, że praca ze standardem zabija ich kreatywność i po pewnym czasie staje się po prostu nudna, to patrząc na sytuację z punktu widzenia koncernów, wprowadzenie standardów przynosi szereg zalet. Praca ze standardem wymaga od każdego z członków zespołu dużego zaangażowania, dokładności i systematyczności. Szczególnie odpowiedzialną rolę mają koordynatorzy zespołów i kierownicy projektów, którzy muszą odpowiednio motywować zespół, żeby zapewnić wysoką jakość pracy.

Wydaje się, że wypracowany w koncernach automotive standard jest trudny do realizacji w przypadku mniejszych firm. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie nawet niewielkiej standaryzacji może przynieść duże korzyści. Stworzenie przykładowo jednakowego wzorca dla wizualizacji HMI umożliwi łatwiejszą rotację pracowników pomiędzy stanowiskami. Standaryzacja urządzeń wykorzystywanych na linii produkcyjnej pozwoli na zmniejszenie ilości części zamiennych w magazynie. Przykłady można mnożyć, warto jednak wziąć pod uwagę, że wprowadzenie standaryzacji pozwala firmom być bardziej konkurencyjnymi na rynku.

Dowiedz się więcej o technologiach wykorzystywanych w Przemyśle 4.0. Czytaj artykuł >>

 

Autorem wpisu jest

Artur Kuc, JCommerce

Programista PLC

Programista PLC z 5 letnim doświadczeniem zdobytym w przemyśle ciężkim oraz przemyśle motoryzacyjnym. Realizował projekty dla firm na całym świecie. Poza pracą pasjonat podróży, turystyki górskiej oraz wszelkiej aktywności na świeżym powietrzu.

Komentarze

  • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami