Business Intelligence w świecie wzrokowców
- przepis na udaną wizualizację

Artykuły eksperckie | 26.07.2017 | Czas czytania: 4 minuty

Większość ludzi to wzrokowcy. Około 70% wszystkich receptorów w ciele człowieka zlokalizowanych jest w siatkówce oka. Oznacza to, że najwięcej informacji ze świata zewnętrznego dociera do nas za pośrednictwem zmysłu wzroku. Nic więc dziwnego, ze producenci różnego rodzaju rozwiązań IT skupiają swoje wysiłki właśnie na warstwie prezentacyjnej. Nawet najlepiej opracowana hurtownia danych w ramach systemu klasy Business Intelligence staje się bezużyteczna bez zastosowania form prezentacji intuicyjnych dla użytkowników końcowych. W artykule podpowiadamy jak maksymalizować użyteczność zgromadzonych danych poprzez interesujące, efektowne, a przede wszystkim efektywne wizualizacje.

Miejsce wizualizacji w systemie Business Intelligence

Systemy Business Intelligence mają za zadanie dostarczać właściwej wiedzy, niezbędnej do podejmowania najlepszych decyzji w danym momencie, na podstawie zgromadzonych danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. W architekturze systemów tej klasy zasadniczo wyróżnić można trzy warstwy:

 • warstwa różnorodnych źródeł danych (w tym m.in. systemy transakcyjne, systemy dziedzinowe, itd.);
 • warstwa hurtowni danych, przechowująca zintegrowane wolumeny danych;
 • warstwa prezentacji, pozwalająca na raportowanie i analizy.

Warstwa prezentacji nazywana jest czasami warstwą konsumpcji danych albo warstwą udostępniania danych. Wynika to z tego, że pierwsze dwie warstwy odpowiedzialne są za wyekstrahowanie danych źródłowych, poddanie ich transformacji i integracji oraz zapisanie w centralnym miejscu. Jednak samo ich zapisanie z punktu widzenia użytkownika końcowego jest dopiero połową sukcesu. Kluczowe jest udostępnienie zgromadzonych danych w przystępnej dla człowieka formie.

Świat raportów

Wszystko zaczyna się od rozmowy. Ustalenie celu raportowania, zakresu i szybkozmienności raportowanych danych oraz preferencji użytkownika końcowego pozwoli na dostosowanie formy raportowej. Paleta możliwości oferowana przez współczesne systemy Business Intelligence jest bardzo szeroka: od klasycznych statycznych raportów stronnicowych do druku, po interaktywne kokpity zarządcze dedykowane kadrze managerskiej organizacji.

jpro wizualizacja raporty

Typy raportów

Dopasowanie raportu zależy także od szczebla organizacyjnego użytkownika końcowego. Im wyższy szczebel tym mniejsza szczegółowość raportu, a większa synteza, co pozwala na spojrzenie na organizację z lotu ptaka.

Formy wizualizacji

Każdy raport składa się z pewnych form wizualizacji, takich jak np. tabela, wykres czy mapa. Podstawowym wyzwaniem przy projektowaniu warstwy prezentacyjnej systemu klasy Business Intelligence jest adekwatne dobranie form wizualizacji do danego raportu. Podstawową kwestią jest zidentyfikowanie, jaki cel chcemy zrealizować i co chcemy przedstawić. W zależności od potrzeby wizualizacyjnej możemy dokonać wyboru odpowiedniej formy.

jpro business intelligence wizualizacja

Rodzaje wizualizacji

Zestawienie wielu form graficznych na jednym raporcie pozwala na osiągnięcie efektu synergii. Przykładowo schemat blokowy odzwierciedlający proces zachodzący w organizacji w połączeniu z odpowiednimi piktogramami informującymi o stanie etapu danego procesu pozwala szybciej podjąć właściwą decyzję biznesową. Dzięki takiemu połączeniu widzimy, w jakim procesie i na którym jego etapie występuje określony problem.

Wykresy i mapy

Najpowszechniej stosowaną formą wizualizacyjną są wykresy. Wbrew pozorom dobór odpowiedniego wykresu jest sztuką, która wymaga pewnego doświadczenia w pracy z danymi. Najważniejsze jest jednak, żeby już na samym początku odpowiedzieć sobie na pytania, co chcemy zaprezentować. Takie decyzje podejmuje się zgodnie z poniższym rysunkiem:

qlik - wizualizacje

Formy prezentacji. Źródło: Qlik

Inną formą wizualizacyjną, która może także wykorzystywać wykresy są mapy. Można wyróżnić następujące rodzaje map:

 • Mapa kropkowa, na której rozlokowanie bezwzględnych wielkości danego zjawiska na konkretnej powierzchni zostało oznaczone za pomocą znaków (najczęściej kropek).
 • Kartodiagram przedstawia rozlokowanie przestrzenne wyrażonych ilościowo zjawisk dzięki wykresom (diagramom).
 • Kartogram, na którym zaprezentowano wartości względne danego zjawiska odnosząc je do powierzchni.
 • Mapa izarytmiczna, która prezentuje przestrzenną zmienność natężenia konkretnego zjawiska dzięki tzw. izarytmom. Izarytmy to linie, które łączą punkt o takim samym natężeniu danego zjawiska.

KPI i kokpit menedżerski

Kokpity menedżerskie na bieżąco udostępniają informacje dotyczące działań operacyjnych przedsiębiorstwa i ewentualnych odchyleń od wdrożonej strategii działania. Wykorzystywane są więc w monitoringu wydajności organizacji, ale także jako narzędzie do wizualizacji danych biznesowych. Zwykle użytkownik kokpitu może skorzystać ze zbioru wykresów i map, które pozwalają na spójny przegląd danych w różnym ujęciu. Należy jednak pamiętać, że nie jest to losowy zbiór, ale spersonalizowany raport bogaty w różnorodne, celowo uproszczone formy wizualizacyjne, dopasowane do potrzeb użytkownika końcowego.

Kokpit można zdefiniować jako narzędzie do wizualizacji, które konsolidując kluczowe z punktu widzenia organizacji wskaźniki, dostarcza informacji i wiedzy dotyczących działania przedsiębiorstwa, wspierając proces podejmowania decyzji. Współczynniki/wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators, KPI) pozwalają na monitorowanie wyników przedsiębiorstwa w różnych obszarach jego działalności i interwencję w przypadku niepożądanych zjawisk. Przekłada się to bezpośrednio na zwiększenie efektywności organizacji. Wskaźniki te bardzo często przyjmują postać graficzną na kokpicie, np. ukierunkowanych strzałek. Umożliwia to szybką interpretację wyników.

Idealny przepis

Znajomość świata raportów i jego składowych pozwala na podjęcie decyzji dotyczącej kształtu raportu. Wiedza uzyskana na podstawie dobrze opracowanego raport pozwoli na zwiększenie sprzedaży, ograniczenie strat, sprawne zarządzanie magazynem, czy zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Nieodzowna współpraca analityka z biznesem pozwala na monetyzację danych (czyli przekształcenie posiadanych informacji w konkretne korzyści finansowe). Świadomy wybór klienta biznesowego i doświadczenie konsultanta pozwalają na budowę efektywnych rozwiązań raportowych. Nie wolno przy tym zapominać jaka powinna być dobra wizualizacja:

 • Efektywna – łatwa w interpretacji nawet bez przygotowania merytorycznego;
 • Dokładna – odzwierciedlająca rzeczywistość, wystarczająco do prawidłowej oceny ilościowej;
 • Przejrzysta – bez zbędnych elementów i kolorów, maksymalnie uproszczona;
 • Estetyczna – przyjazna dla oka użytkownika.

Sukces wdrożenia warstwy raportowej, posiadającej takie cechy, przekłada się bezpośrednio na podniesienie jakości pracy, wymierny zysk dla przedsiębiorstwa i zapewnienie bezpieczeństwa w krytycznych dla biznesu obszarach.

I warto jeszcze dodać na koniec, że obecnie coraz większą wagę przywiązuje się do tego, żeby raporty były dobrze widoczne nie tylko na ekranie monitora, ale także na telefonie czy tablecie, które są powszechnie wykorzystywane przez biznes. Nowoczesne narzędzia Business Intelligence oferują możliwości raportowania mobilnego, więc warto skorzystać także z tego potencjału.

Autorem wpisu jest

Piotr Ziuziański, JCommerce

Specjalista Business Intelligence

Zajmuje się technologiami Business Intelligence firmy Microsoft - począwszy od etapu modelowania hurtowni danych, projektowania i wdrażania procesów ETL, po implementację modelu danych i wdrożenie wizualnej warstwy raportowej. Autor bloga poświęconego tematyce rozwiązań klasy Business Intelligence www.msbifun.pl.

Komentarze

 • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami