Agile Outsourcing – współpraca
JCommerce z ING Bankiem Śląskim

Case studies | 19.06.2017 | Czas czytania: 3 minuty

Elastyczność jest jednym z najważniejszych czynników determinujących sukces projektów IT. Nic więc dziwnego, że zaawansowane technologicznie sektory gospodarki coraz silniej koncentrują się na tworzeniu elastycznej struktury organizacyjnej – nie tylko w obszarach bezpośrednio związanych z IT, ale także w działaniach biznesowych. W związku z tym coraz częściej zasady agile, do tej pory kojarzone przede wszystkim ze zwinnymi metodykami tworzenia oprogramowania, obejmują wszystkie obszary organizacyjne, umożliwiając szybkie dostosowywanie się do zmiennych potrzeb klientów i otoczenia konkurencyjnego. Jeśli natomiast o konkurencji mowa, niespokojne otoczenie biznesowe sprzyja otwieraniu się na szeroką współpracę z partnerami biznesowymi – bo w przypadku technologii, kooperacja znacznie ułatwia realizację innowacyjnych projektów.

Z tego właśnie wynika koncepcja agile outsourcingu, czyli takiej formy współpracy outsourcingowej, w której obie strony akceptują podstawowe zasady agile, a więc:

  • ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia,
  • działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację,
  • współpraca z klientem ponad formalne ustalenia,
  • reagowanie na zmiany ponad podążanie za dawno ustalonym planem.

Współpraca taka musi opierać się więc na partnerstwie, zaufaniu i zaangażowaniu. JCommerce w swoich projektach korzysta z metodyk zwinnych, pozwala to bowiem na elastyczne dostosowywanie się do wymagań klientów i zmieniających się potrzeb biznesowych. Agile outsourcing jest więc odpowiedzią na potrzeby partnerów biznesowych.

Agile łączy technologię z biznesem

W przedsiębiorstwach ze złożoną wewnętrzną organizacją bardzo często brakuje jednej uniwersalnej metody prowadzenia projektów. Problem ten z reguły nie dotyczy firm stricte technologicznych. Wynika to z tego, że deweloperzy stosunkowo szybko adaptują w swojej pracy metodyki zwinne, takie jak scrum. Nowoczesne firmy spoza branży technologicznej, w których jednak technologia ma znaczenie strategiczne, starają się więc nie dopuszczać do sytuacji, w której w ramach jednej organizacji powstają różne kultury pracy, metody działania i rozwiązywania problemów. Żeby tego uniknąć firmy – wśród nich takie giganty jak Facebook, Twitter, Spotify, Google, a w Polsce także ING Bank Śląski, decydują się na zastosowanie agile we wszystkich obszarach swojego działania, tworząc strukturę opartą na zespołach scrumowych. Są to interdyscyplinarne i samoorganizujące się zespoły, które dostarczają konkretne produkty. W ramach takiej organizacji znajdują się również zespoły o charakterze typowo biznesowym, które opracowują strategię i sprawdzają reakcję rynku na oferowane produkty, a także proponują zupełnie nowe rozwiązania dla klientów. Wszystkie projekty realizowane są w ścisłej współpracy między zespołami technologicznymi i biznesowymi. Dzięki takiemu modelowi zmniejsza się dystans między działami – poprawiła się komunikacja, poszczególni specjaliści rozumieją się lepiej, a przede wszystkim wiedzą, co dzieje się w poszczególnych obszarach firmy, a to z kolei ułatwia planowanie dalszych działań i dostosowanie się do szybko pojawiających się zmian na rynku.

Współpraca JCommerce z ING Bankiem Śląskim

Współpraca JCommerce w obszarze outsourcingu specjalistów IT z ING Bankiem Śląskim rozpoczęła się w 2009 roku i zaowocowała ścisłą kooperacją, w takich obszarach jak Business Intelligence, analityka biznesowa, systemy do zarządzania relacjami z klientem (CRM), a także software development. Długie relacje biznesowe sprawiają, że pracownicy JCommerce dobrze odnajdują się w strukturach banku. Brali m.in. udział w takich projektach, jak budowa bankowości dla klientów indywidualnych Moje ING czy Trenera Finansowego, podpowiadającego klientom rozwiązania w zakresie kontroli wydatków, oszczędzania czy pomnażania pieniędzy.

Dzięki temu, że ING Bank Śląski działa w oparciu o zasady agile, również współpraca z zewnętrznymi partnerami biznesowymi w zakresie outsourcingu IT opiera się na takim modelu. Znacznie ułatwia to współpracę – przede wszystkim dlatego, że zasady agile są znane i wykorzystywane przez wiele firm w branży technologicznej i outsourcingu IT. Jedną z korzyści z wdrożenia metodyki scrum jest fakt, że wszyscy pracownicy pracują w taki sam sposób – niezależnie od tego czy są zatrudnieni bezpośrednio przez bank, czy partnera outsourcingowego. W codziennej pracy różnice między pracownikami banku a zewnętrznych firm są więc praktycznie niezauważalne, dzięki czemu zwiększa się zaangażowanie zespołu, ułatwiona jest codzienna komunikacja, a to z kolei zwiększa korzyści biznesowe, wynikające z wykorzystania usług outsourcowanych specjalistów.

Agile Outsourcing

Projekty, które realizują zespoły scrumowe są wdrażane stopniowo, jednocześnie zachowują elastyczność, która pozwala dopasować się do zmieniających się potrzeb użytkownika końcowego. W przypadku banku wsparcie specjalistów firm zewnętrznych np. JCommerce oznacza wymierne korzyści biznesowe. Specjaliści dysponujący odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zaangażowani są do konkretnych projektów, czy ich etapów, dokładnie wtedy, kiedy pojawia się taka potrzeba. Struktura organizacyjna banku nie zostaje w żadnym momencie zachwiana, a umowa outsourcingowa może zostać przedłużona lub zakończona po wygaśnięciu, a także odpowiednio modyfikowana, w celu dostosowania do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Korzyści z outsourcingu w modelu agile:

  • zmniejszenie problemów adaptacyjnych pracowników zewnętrznych, a także całych zespołów;
  • szybkie dostosowywanie procesów i produktów do dynamicznie zmieniających się potrzeb;
  • dostęp do deficytowych kompetencji i technologii za pośrednictwem zewnętrznych specjalistów np. JCommerce;
  • obiektywne spojrzenie na wewnętrzne procesy z punktu widzenia specjalisty z zewnątrz, co ułatwia wprowadzanie innowacji.
Autorem wpisu jest

Justyna Mikołajczyk, JCommerce

Key Account Manager

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu na kierunku Zarządzanie Sprzedażą. Od 8 lat związana z usługami outsourcingowymi w branży HR oraz IT. W JCommerce odpowiedzialna za współpracę i zapewnienie właściwych specjalistów IT dla klientów firmy z branż bankowej, e-commerce i farmaceutycznej na rynku polskim.

Komentarze

  • Aktualnie brak komentarzy.

Skontaktuj się z nami