Miejska pasieka JCommerce to nasz wkład w ochronę pszczół przed problemem ich masowego ginięcia. Podglądaj życie w naszych ulach poprzez streaming video dostępny 24/7 i śledź newsy opisujące najważniejsze chwile pszczelich rodzin.
 
Pasiekę na dachu katowickiego oddziału JCommerce zamieszkują 2 pszczele rodziny liczące łącznie około 15 tysięcy pszczół miodnych. Pasieką opiekuje się Michał Pilch, tester oprogramowania w JCommerce, który jest również pszczelarzem.