Usługi profesjonalne w obszarze IT consultingu

Od 2005 roku wspieramy rozwój naszych klientów w zakresie digitalizacji i wdrażania narzędzi informatycznych. Z naszych usług korzystają liderzy swoich branż nie tylko w Polsce, ale także w Europie i Ameryce Północnej.

W ramach dostarczanego wsparcia oferujemy usługi IT consultingowe wspierające przedsiębiorstwa w realizacji konkretnego celu. Na bazie zebranych informacji o sytuacji firm, ich funkcjonowania, problemów i metody działania, nasi analitycy biznesowi opracowują rozwiązania i dopasowują narzędzia umożliwiające osiągnąć oczekiwane rezultaty między innymi w zakresie transformacji cyfrowej.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o usługach z obszaru Consultingu IT, które oferujemy.

Zakres usług doradczych JCommerce

Oferujemy szeroki wachlarz usług z zakresu doradztwa IT. Dowiedz się, kiedy i jak możemy Ci pomóc.

Transformacja cyfrowa

W ramach usługi oferujemy kompleksową analizę przedwdrożeniową w celu określenia obszarów, które należy zoptymalizować, wyznaczenia celów biznesowych wprowadzanych zmian, a także pomoc w wyborze technologii, rozwiązań i narzędzi informatycznych. Po stworzeniu strategii cyfrowej wspieramy firmy w realizacji procesu transformacji i wdrażania rozwiązań IT.

Wdrożenia i utrzymanie systemów biznesowych

Oferujemy wsparcie w zakresie analizy przedwdrożeniowej, implementacji, a także utrzymania i rozwiązywania problemów dla systemów biznesowych Qlik (QlikView, Qlik Sense) oraz Microsoft Power BI.

Business Intelligence i hurtownie danych

Przeprowadzamy audyty aplikacji i infrastruktury Business Intelligence, a także analizy przedwdrożeniowe oraz doradztwo w zakresie wyboru najlepszych narzędzi i rozwiązań. Nasi eksperci Business Intelligence prowadzą konsultacje dotyczące procesów ETL, raportowania i analizy, jakości danych, przetwarzania danych oraz wizualizacji danych. Oferujemy także szkolenia w zakresie wybranych narzędzi Business Intelligence.

Realizacja projektów

Odkryj potencjał narzędzi Business Intelligence

Dowiedz się więcej
Usługi rozwoju oprogramowania

Oferujemy szereg kompetencji programistycznych w zakresie Java, .NET, PHP, C#, Front-End, PLC/CNC i wielu innych.

Quality Assurance i usługi testowe

Prowadzimy konsultacje w zakresie testów manualnych, testów automatycznych, środowisk testowych, a także audyty oprogramowania i procesu testowego. Oferujemy również usługi doradcze w zakresie polityki jakości tworzenia oprogramowania i mechanizmów procesu testowego.

IT Managed Services

Managed Services to złożona usługa kompleksowego zarządzania aplikacjami biznesowymi w środowisku IT, w której klient powierza całość wybranych procesów IT partnerowi technologicznemu. Oferujemy usługę pełnego zarządzania i utrzymania systemów oraz procesów biznesowych, w tym Managed Business Intelligence Services i Managed Quality Assurance Services.

Zarządzanie projektami IT

Nasi menedżerowie projektów i delivery menedżerowie zapewniają efektywne i zwinne zarządzanie projektami IT, a także zespołami programistów gotowych do pracy w projektach rozwoju oprogramowania, także w środowisku międzynarodowym.

Usługi konsultacyjne w zakresie Przemysłu 4.0

Zakres naszej wiedzy eksperckiej w zakresie rozwiązań dla przemysłu, obejmuje robotykę i automatykę, sterowniki PLC i aplikacje do programowania interfejsu HMI (Human Machine Interface), a także architekturę procesów w ramach tzw. inteligentnych fabryk.

Rozwój oprogramowania dla przemysłu 4.0

Rozwój oprogramowania dla Przemysłu 4.0

Dowiedz się więcej

Pozostańmy w kontakcie

Dowiedz się więcej o ofercie JCommerce w zakresie outsourcingu usług IT oraz rozwoju oprogramowania i analizy danych w obszarze IT consultingu.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
   • w celach handlowych;
   • w celach marketingowych,
   • w celach rekrutacyjnych;
   • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu .
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom, osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również spółkom w ramach grupy kapitałowej, w tym Inetum Polska Sp. z o.o. – ich pracownikom i współpracownikom, przez których realizowany jest cel przetwarzania. W niektórych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym klientom, dla których realizujemy projekty.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.