Rozwój oprogramowania w sektorze HealthTech

HealthTech to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina technologiczna, która w ostatnich latach nabrała jeszcze większego rozpędu w związku z rosnącymi potrzebami zdalnej ochrony zdrowia. Wśród najbardziej znaczących technologii dla zdrowia i życia ludzi, a także poprawy ich jakości, warto wyróżnić telemedycynę, wirtualną rzeczywistość (Virtual Rrality – VR) czy rzeczywistość rozszerzoną (Augumented Reality – AR). Technologie te otwierają nowy obszar rynku Healthcare, jakim jest zdrowie cyfrowe Obejmuje on ułatwienie dostępu do usług oraz cyfryzację informacji o zdrowiu i dokumentacji medycznej, e-diagnostykę, a nawet zdalnie wykonywane usługi medyczne, jak np. spirometria czy monitoring stanu zdrowia pacjenta.
 
Największym wyzwaniem, z którym muszą sobie radzić twórcy technologii wykorzystywanych w medycynie, farmacji czy ochronie zdrowia, jest bezpieczeństwo ludzi, którzy będą z tych technologii korzystali, stąd najważniejsze jest utrzymanie najwyższych standardów zarówno w kontroli jakości, jak i bezpieczeństwa.
 
W JCommerce posiadamy niezbędne doświadczenie w tym zakresie, a w naszym portfolio znajdują się liczne projekty zrealizowane dla klientów zarówno z sektora biznesowego, np. Roche i GE Healthcare, jak i publicznego, w tym Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.
 
Jesteśmy firmą zajmującą się rozwojem oprogramowania oraz narzędzi analityczno-raportowych, zarówno w modelu realizacji całych projektów, jak i outsourcingu programistów i zespołów developerskich. Nasi specjaliści są gotowi do realizacji kolejnych projektów dla klientów z branży medycznej, farmaceutycznej i ochrony zdrowia.

Do realizowanych przez nasze zespoły i programistów projektów w sektorze HealthTech należą:

 • Portale medyczne i aplikacje webowe w oparciu o technologie Java, .NET, PHP oraz JavaSrcipt;
 • Wdrożenia narzędzi analityczno-raportowych, procesów ETL oraz hurtowni danych w oparciu o rozwiązania chmurowe, jak i serwery klienta;
 • Wdrożenia i rozwój systemów zarządzania operacjami biznesowymi oraz dokumentacją;
 • Systemy obsługi pacjenta oraz BOK bazujące na mechanizmach sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego (chatboty);
 • Aplikacje webowe i natywne aplikacje mobilne (Android i iOS) do monitorowania stanu zdrowia pacjentów;
 • Aplikacje IoT (Internetu Rzeczy), za pomocą których mobilne urządzenia medyczne mogą komunikować się z platformą do zarządzania danymi;
 • Wdrożenia platformy Jamf do zarządzania infrastrukturą urządzeń Apple z systemami operacyjnymi macOS, iOS i tvOS;
 • Systemy  zarządzania zabiegami i operacjami oraz ich planowania.

Usługi dla sektora Healthtech

Dostarczamy efektywne rozwiązania, gwarantujące bezpieczeństwo użytkowników i komfort korzystania z nich, bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych specjalistów:

 • Dostarczamy rozwiązania cyfrowej transformacji wykorzystujące rozwiązania chmurowe, uczenie maszynowe oraz sztuczną inteligencję, pozwalające podnieść jakość obsługi, dostępność, komunikację i atrakcyjność oferty firm medycznych na wyższy poziom.
 • Projektujemy i rozwijamy wielozadaniowe platformy bazujące na nowoczesnej architekturze, w tym mikroserwisach i architekturze heksagonalnej. Wykonujemy szczegółowe analizy biznesowe pozwalające określić potrzeby klienta, możliwości technologiczne i dobrać właściwe rozwiązania dla danego projektu informatycznego.
 • Wdrażamy rozwiązania automatyzujące procesy rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dzięki wsparciu inżynierów DevOps.
 • Zapewniamy usługi outsourcingu zarówno programistów, jak i całych zespołów programistycznych, a także dostarczamy usługi outsourcingu testów oprogramowania w modelu Testing as a Service, jak i Testing Factory.
 • Budujemy zaawansowane systemy analityczno-raportowe oraz narzędzia Business Intelligence, a także implementujemy hurtownie danych i procesy ETL. Dostarczane przez JCommerce rozwiązania umożliwiają analizę danych pochodzących z wielu źródeł dzięki przedstawieniu ich w prostych do interpretacji wizualizacjach.
 • Tworzymy wysokiej jakości aplikacje mobilne i webowe do monitorowania stanu zdrowia pacjentów, monitorowania aktywności użytkowników, a także komunikacji z placówkami ochrony zdrowia.
 • Świadczymy usługi administrowania zarówno aplikacjami, systemami informatycznymi, jak i infrastrukturą bazującą na urządzeniach Apple (macOS, iOS oraz tvOS).
Zapytaj o wsparcie dla Twojego projektu

Współpracujemy zarówno z globalnymi korporacjami jak i małymi firmami. W zależności od projektu możemy zaoferować outsourcing jednego lub kilku programistów, a nawet usługi BOT, w ramach których zbudujemy dla Twojej firmy samodzielne centrum usług informatycznych, które docelowo znajdzie się w strukturach Twojej firmy.

Opowiedz nam o swoim projekcie oraz potrzebach,
a nasi specjaliści znajdą najlepsze rozwiązanie.
Zapytaj o analizę

Migracja danych z platformy SAP do QlikView i Qlik Sense oraz rozwój narzędzi Business Intelligence

Inżynierowie Business Intelligence z JCommerce rozwijają narzędzia analityczne dla dostawy innowacyjnych rozwiązań dla branży medycznej o zasięgu globalnym.

HealthTech - Webinar bibox bg 2

Rozwój narzędzi analitycznych w QlikView i Qlik Sense

Zobacz case study

System wspierający e-transprantację

Dwa zespoły Scrumowe i jeden projektowy – DevOps z JCommerce biorą udział w projekcie rozwoju systemu wspierającego proces doboru organów pod względem zgodności DNA i szpiku kostnego dawcy oraz biorcy. System bazuje na algorytmie opracowanym przez zespół genetyków.

healthtech

System wspierający e-transplantację

Zobacz case study

Pozostańmy w kontakcie

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu dedykowanym dla branży medycznej i farmaceutycznej.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
   • w celach handlowych;
   • w celach marketingowych,
   • w celach rekrutacyjnych;
   • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu .
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom, osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również spółkom w ramach grupy kapitałowej, w tym Inetum Polska Sp. z o.o. – ich pracownikom i współpracownikom, przez których realizowany jest cel przetwarzania. W niektórych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym klientom, dla których realizujemy projekty.
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.