Rozwój oprogramowania HealthTech

Jesteśmy firmą zajmującą się rozwojem oprogramowania zarówno w modelu outsourcingu projektów, jak i outsourcingu programistów i zespołów programistycznych, gotową do realizacji kolejnych projektów dla klientów z branży medycznej, farmaceutycznej i ochrony zdrowia.

ROZWIĄZANIA IT WYKORZYSTYWANE W BRANŻY MEDYCZNEJ

Poznaj technologie, które stoją za rewolucją w sektorze HealthTech

Wearable devices (urządzenia do noszenia)
Urządzenia do noszenia, to nie tylko elektroniczne gadżety, ale także zaawansowane urządzenia monitorujące, które mogą służyć ratowaniu życia. Są stosowane w profilaktyce, monitorowaniu stanu pacjentów, a także w opiece nad osobami starszymi, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Poza wykorzystaniem w opaskach fitness, rozwiązania tego typu znajdziemy również w inteligentnych aparatach słuchowych, aparatach do dawkowania lekarstw, czy monitorowania poziomu cukru dla diabetyków, a opaski z wbudowanym nadajnikiem GPS mogą ratować życie osobom chorym na chorobę Alzheimera, czy demencję.
Inteligentny dom
Model Internet of Things umożliwia zbieranie danych z kolektorów danych umieszczanych nie tylko w urządzeniach do noszenia, ale także w urządzeniach domowych i zewnętrznych źródłach danych. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza lub zagrożeń wewnętrznych (takich jak wyciek CO lub zalanie) i ostrzeganie domowników czy służb ratunkowych.
Zdrowie i fitness
Liczba aplikacji fitness najlepiej pokazuje, jak wiele możliwości daje wykorzystanie wszechobecnych smartfonów. Aplikacje tego typu mogą wykorzystywać standardowe funkcje telefonów komórkowych do pomiaru aktywności użytkowników (liczba przebytych kilometrów, długość i jakość snu), ale także współpracować z zewnętrznymi źródłami danych (np. urządzeniami do noszenia). W medycynie tego typu aplikacje wykorzystywane są do wykonywania wstępnych badań lekarskich (np. testu słuchu), które następnie wysyłane są do lekarza prowadzącego w celu wstępnej diagnostyki.
Bluetooth Low Energy (BLE)
Technologia Bluetooth Low Energy znacznie zmniejsza ilość pobieranej energii przez czujniki przesyłające dane. W rezultacie przedmioty użytkowe mogą pracować znacznie dłużej bez konieczności ponownego ładowania. Same baterie, a tym samym urządzenia, mogą być mniejsze i wygodniejsze w użyciu.
Embedded software (oprogramowanie wbudowane)
IoT i wearables istnieją w dużej mierze dzięki miniaturyzacji procesorów. Mikrokomputery wbudowane w przedmioty codziennego użytku, sterowane za pomocą embedded software, kontrolują działanie tych urządzeń od wewnątrz. Za pomocą takich rozwiązań jak BLE, mogą komunikować się również pomiędzy sobą oraz z użytkownikiem. Oprogramowanie wbudowane opiera się na programowaniu niskiego poziomu, które wymaga bardzo dobrej znajomości sprzętu, a w szczególności architektury mikroprocesorów.
Augmented reality (VR)
Obraz rozszerzonej rzeczywistości może być wyświetlany na ekranie komputera, telefonu, ale także przy użyciu dostosowanych do tego celu okularów VR. Potencjał tego rozwiązania w medycynie jest ogromny, np. dzięki obrazowaniu medycznemu, za pomocą okularów VR, lekarz może zobaczyć strukturę i aktywność narządów wewnętrznych pacjenta. Narzędzia tego typu mogą być również wykorzystywane do wspomagania procedur chirurgicznych, umożliwiając większą precyzję pracy lekarza.
Analiza danych
Nowoczesne komputery umożliwiają analizę danych medycznych na poziomie dotychczas nieosiągalnym. Doskonałym przykładem jest projekt IBM Watson Health, superkomputer z 2880 rdzeniami i 15 terabajtami pamięci. Wykorzystuje on kombinację algorytmów do przetwarzania języka naturalnego, wyszukiwania informacji, prezentacji wiedzy, automatycznego wnioskowania i uczenia maszynowego. IBM Watson Health został także wyposażony w wiedzę medyczną opartą na 600 000 wynikach testów, ponad 2 milionach stron artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych i 1,5 miliona plików prawdziwych pacjentów. System specjalizuje się w diagnozowaniu raka i obecnie osiąga 90% skuteczności w diagnozowaniu zmian nowotworowych.

ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU SPECJALISTÓW Z JCOMMERCE

Wymienione technologie nie wyczerpują katalogu rozwiązań HealthTech, jednak obecnie to właśnie o ich stosowaniu mówi się najwięcej. Programiści z JCommerce posiadają doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu zaprezentowanych rozwiązań IT wykorzystywanych w branży medycznej.

Pozostańmy w kontakcie

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu dedykowanym dla branży medycznej i farmaceutycznej

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach handlowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma, w celach marketingowych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma w celach rekrutacyjnych.
  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JCommerce Sp. z o.o. moich danych osobowych (dalej „dane osobowe”), takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, firma na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice (KRS: 00007393418).
  2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez JCommerce Sp. z o.o. – w zależności od udzielonych przez Panią/Pana zgód (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO):
  • w celach handlowych,
  • w celach marketingowych,
  • w celach rekrutacyjnych;
  • w celach przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania powyższych danych osobowych, jednak brak ich podania uniemożliwi realizacje ww. celu.
  4. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania ich kopii i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w siedzibie JCommerce Sp. z o.o. lub przesłać na adres mailowy zgody@jcommerce.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. celów przetwarzania;
  5. Dane osobowe są udostępniane przez JCommerce Sp. z o.o. upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym z JCommerce Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, przez których realizowany jest cel przetwarzania;
  6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz realizacje przysługujących praw, prosimy kierować na adres odo@jcommerce.pl;
  7. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu, JCommerce Sp. z o.o. przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie ww. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.