Nasza strona wykorzystuje ciasteczka by działać jak najsprawniej. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.
JCommerce - JCommerce

JCommerce

Od ponad 13 lat specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach Java, .NET, PHP, Front-End oraz systemów Business Intelligence i ERP. Realizujemy projekty programistyczno-wdrożeniowe oraz świadczymy usługi outsourcingu. Zawsze staramy się być partnerem naszych Klientów.

 

 

Fundusze Europejskie

Rozwój eksportu firmy na rynkach europejskich i światowych. 

JCommerce Sp z o.o., realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój eksportu firmy na rynkach europejskich i światowych dzięki uczestnictwu w branżowym programie promocji ICT/IT”

Cel projektu: dynamiczny rozwój działalności eksportowej w perspektywie najbliższych kilku lat.

Efekt projektu: pozyskanie sześciu kontraktów handlowych oraz wzrost przychodów z działalności eksportowej. 
Wartość projektu: 694 500,00
Dofinansowanie projektu z UE: 416 628,00 PLN

 

Projekty dofinansowane ze środków UE - zapytania ofertowe


Zapraszamy do składania ofert w związku z realizacją projektu „Rozwój eksportu firmy na rynkach europejskich i światowych dzięki uczestnictwu w branżowym programie promocji ICT/IT” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Funduszy Europejskich Inteligentny Rozwój.

Zapraszamy do składania ofert:

- Zapytanie ofertowe nr 2017/3/1 - na organizację wyjazdu na targi UC EXPO 
- Zapytanie ofertowe nr 2017/2/1 - na przygotowanie panelu promocyjnego MPG, z przeznaczeniem na wszystkie zaplanowane w projekcie wystawy na targach.
- Zapytanie ofertowe nr 2017/1/1 - na organizację stoiska wystawowego podczas wydarzenia UC EXPO (Londyn, Wielka Brytania), odbywającego się w teminie 17-18 maja 2017 roku

 Protokoły z przeprowadzonych postępowań ofertowych:

- Protokół - Zapytanie ofertowe nr 2017/3/1
Protokół - Zapytanie ofertowe nr 2017/2/1
Protokół - Zapytanie ofertowe nr 2017/1/1 

 
***

Usprawnienie procesów wewnętrznych B2E poprzez wdrożenie innowacji organizacyjnej i marketingowej

Zapraszamy do składnia ofert w związku z realizacją projektu „Usprawnienie procesów wewnętrznych B2E poprzez wdrożenie innowacji organizacyjnej i marketingowej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Nr wniosku: WND-RPSL.03.03.00-24-0874/16-001
Termin realizacji: 07.12.2016r. – 30.06.2018r.

 Zapraszamy do składania ofert:

- Zapytanie ofertowe nr 01/2017 - na zakup modułu do planowania, śledzenia i raportowania czasu pracy i kosztów; modułu do pracy grupowej nad projektami; modułu do zarządzania portfelem projektów
- Unieważnienie zapytania ofertowego nr 01/2017

- Zapytanie ofertowe nr 02/2017 - na zakup usługi doradczej związanej z opracowaniem analizy przedwdrożeniowej dla modułu do obiegu dokumentów; na nabycie, implementację, integrację oraz migrację danych modułu do obiegu dokumentów
- Unieważnienie zapytania ofertowego nr 02/2017

Zapytanie ofertowe nr 03/2017 - na zakup, implementację, integrację oraz migrację danych modułów do zarządzania czasem i kosztami pracy oraz projektami
Protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia - zapytanie nr 03/2017

Zapytanie ofertowe nr 04/2017 - na zakup usługi doradczej związanej z opracowaniem analizy przedwdrożeniowej dot. nabycia modułu do obiegu dokumentów oraz na nabycie, implementację, integrację oraz migrację danych modułu do obiegu dokumentów
- Protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia - zapytanie nr 04/2017

- Zapytanie ofertowe nr 05/2017 - na zakup infrastruktury IT
Protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia - zapytanie nr 05/2017

 

Skontaktuj się z nami