powrót
11.12.19

Są już dostępne nowe funkcjonalności Microsoft Dynamics NAV wspomagające obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment). Co nowego w Polskiej Funkcjonalności?

Nowelizacja Ustawy o VAT z sierpnia 2019 roku wprowadziła zmiany w obszarze mechanizmu podzielonej płatności – tzw. split payment. Od 1 listopada mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy w przypadku towarów i usług wrażliwych. Dodatkowo zmiana w prawie daje możliwość generowania przelewu zbiorczego dla wszystkich faktur nabywcy z danego okresu. Z powodu tych zmian konieczne było wprowadzenie modyfikacji w systemie ERP Dynamics NAV, a konkretnie w module Polska Funkcjonalność, dostosowującym system do polskich wymogów prawnych.

W ramach modułu powstała funkcjonalność Dokumenty, która umożliwia wprowadzanie  odpowiednich zapisów na fakturach podlegających mechanizmowi podzielonej płatności oraz wspiera przygotowanie dokumentów kupna-sprzedaży pod kątem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Dodatkowo dla klientów nieposiadających w systemie ERP opcji split payment powstała funkcjonalność Electronic Banking_2, wspierająca obsługę bankowości elektronicznej pod kątem split payment. Klienci posiadający funkcjonalność Electronic Banking_1, przygotowaną dla Dynamics NAV w 2018 roku, mogą zaktualizować ją do nowszej wersji, która zawiera pakiet dla faktur zbiorczych i dokumentów split payment.

To nie koniec nowości w Polskiej Funkcjonalności w związku ze zmianami w obrębie split payment. Od 2 grudnia organy podatkowe będą mogły wymagać nowej struktury raportowania jednolitego pliku kontrolnego. Zmiany w systemie NAV dotyczyć będą również obszaru raportowania faktur w obcej walucie (jeden plik dostępny dla wszystkich walut plus informacja o kwocie podatku przeliczonej na PLN) oraz obszaru faktur zaliczkowych (konieczność wskazywania wcześniejszych numerów faktur i szczegółowych danych dotyczących zamówienia). Nowością w Dynamics NAV będzie także możliwość wyboru odpowiedniego formatu adresu dla Polski lub zagranicy.

Funkcjonalności w ramach wspomnianej wyżej struktury JPK_FA(3) zostały udostępnione na portalu dostawcy, firmy IT.Integro.

Zobacz również