powrót
29.01.18

We współpracy z firmą Solita, JCommerce rozpoczyna kolejny projekt outsourcingowy dla DNA, jednej z czołowych firm z branży telekomunikacyjnej w Finlandii.

Projekt obejmuje rozwój portalu internetowego dna.fi, utworzonego na open source’owej Platformie Liferay 7 DXP. Ilość systemów trzecich wymagających integracji oraz firm zaangażowanych w realizację zadań sprawia, że jest to projekt długofalowy, a udział w nim jest dużym wyzwaniem. Realizowane przez zespół programistów Java z JCommerce zadania mają na celu poprawę kluczowych elementów portalu z punktu widzenia obecności wirtualnej firmy, a także digital experience jej klientów.

Wśród najpilniejszych zadań w projekcie wymienić należy: zunifikowanie doświadczenia użytkownika w różnych usługach, takich jak sprzedaż urządzeń, subskrypcji telefonicznych, telewizyjnych, dostępu do Internetu, czy zarządzanie własnym kontem i produktami, a także rozbudowę części informacyjnej portalu.

Jest to kolejny projekt JCommerce dla DNA realizowany we współpracy z firmą Solita, co jest bez wątpienia wyrazem zaufania i zaangażowania, zbudowanych dzięki dobrym doświadczeniom we wcześniejszych wspólnych projektach.