powrót
24.02.14

Zakończyliśmy kolejny etap współpracy mający na celu wsparcie technologiczne dla międzynarodowego dostawcy usług biznesowych. Projekt realizowany został w oparciu o podpisaną w maju zeszłego roku ramową umowę o współpracy.

Nasi programiści .NET zadbali tym razem o rozszerzenie funkcjonalności międzynarodowego portalu realizującego płatności dla dostawców usług edukacyjnych i studentów. Ich zadaniem było zaimplantowanie zunifikowanej platformy płatniczej umożliwiającej dokonywanie wielu form płatności we wszystkich walutach. Prace projektowe wykonano w oparciu o podejście agile i technologie ASP.NET, C#, SQL Server 2012.

Następne projekty w przygotowaniu, czekamy na kolejne sukcesy wynikające ze współpracy z naszym brytyjskim Klientem!