powrót
14.05.13

W marcu 2013 roku informowaliśmy o rozpoczynającym się projekcie dotyczącym integracji międzynarodowego rozwiązania płatniczego, które wykonaliśmy dla Klienta z Wielkiej Brytanii.  Wdrożenie zakończyło się sukcesem, w związku z tym Klient zdecydował się na podpisanie długoterminowej umowy ramowej.

Od 13 maja 2013 roku zaczynamy wdrażanie modyfikacji do 3 dużych modułów. Nasz zespół Microsoft będzie wykorzystywał następujące technologie: ASP. NET, .NET Framework 3.5/4.5, Web Services, Windows Services, REST services, C#, SQL Server 2008. Całościowe prace programistyczne będą opierały się na metodologii agile, a trzy projekty będą rozwijane równocześnie. W celu zapewnienia bieżącego wglądu w wykonywane działania komunikacja pomiędzy zespołami będzie odbywać się poprzez najnowocześniejsze narzędzia do video konferencji. Pozwoli to zachować płynny przepływ danych między osobami zaangażowanymi w projekt.

Na bieżąco będziemy publikować informacje dotyczące statusu współpracy oraz wykonywanych działań.