powrót
17.09.13

Zakończony został pierwszy etap prac w ramach współpracy z WWPE przy realizacji kolejnego zadania, tym razem związanego z Systemem Obsługi Projektów.

W 2011 roku WWPE wprowadziła elektroniczny system obiegu dokumentów o nazwie eDok, który przejął większość funkcjonalności Systemu Obsługi Projektów (SOP). W związku z tym pojawiła się konieczność zmiany istniejących w module SOP rozwiązań, w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb komórek organizacyjnych WWPE, zajmujących się zarządzaniem Funduszem Granic Zewnętrznych (FGZ).  Prace analizy wymagań i wykonania zmian zostały powierzone firmie JCommerce, która po raz kolejny wygrała przetarg na realizację projektu dla WWPE. Projekt realizowany jest w technologii ASP .NET 3.5, zakończenie wdrażania zmian planowane jest na listopad 2013.

eWWPE jest to System Obsługi Projektów (SOP) wspierający pracę Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) w zadaniach związanych z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych WWPE. WWPE zajmuje się między innymi zarządzaniem środkami pochodzącymi z Funduszu Granic Zewnętrznych (FGZ), będącego jednym z 4 funduszy wdrażających program ogólny „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”. W ramach SOP funkcjonuje moduł dedykowany specjalnie do zarządzania danymi dotyczącymi projektów realizowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych.

 

Opis poprzedniego projektu dla WWPE