powrót
10.07.13

Tegoroczna edycja Raportu COMPUTERWORLD TOP 200 potwierdziła silną pozycję JCommerce wśród największych firm informatycznych działających w Polsce w 2012r. W porównaniu z ubiegłym rokiem awansowaliśmy o 38 miejsc, co świadczy o naszym ciągłym i stabilnym rozwoju.

Odnotowawszy wzrost na poziomie 71% w kategorii firm dostarczających usługi IT, znajdujemy się w czołówce dostawców aplikacji mobilnych (8 pozycja), aplikacji webowych i portali internetowych (13 pozycja) oraz rozwiązań oferowanych w modelu cloud (18 pozycja). Niezmiennie zaliczamy się do największych dostawców systemów Business Intelligence (14 pozycja), odnotowując wzrost przychodów w tej kategorii na poziomie 165%, co daje nam 3 pozycję na tle konkurencji. Jesteśmy obecni w pierwszej 30-stce firm świadczących usługi outsourcingu (29 pozycja), usługi szkoleniowe (25 pozycja) oraz doradcze (34 pozycja). Zostaliśmy sklasyfikowani na liście kluczowych dostawców rozwiązań i usług dla sektora mediów (18 pozycja), administracji publicznej (63 pozycja), finansów (64 pozycja), przemysłu i budownictwa (67 pozycja).

22 edycja Raportu Computerworld TOP 200 jest najpełniejszym opracowaniem poświęconym polskiemu rynkowi teleinformatycznemu. Potwierdza ona po raz kolejny systematyczny wzrost naszej firmy, co czyni z nas zarówno wiarygodnego partnera biznesowego jak i prężnie rozwijającego się pracodawcę, który może zagwarantować swoim pracownikom ciągły rozwój oraz pracę przy ciekawych i pełnych wyzwań projektach.