powrót
23.02.15

Firma JCommerce rozpoczęła analizę biznesową pod implementację nowej hurtowni danych w Squared Financial Ltd – niezależnej firmie brokerskiej z siedzibą w Dublinie, nadzorowanej przez Central Bank of Ireland.

Rozwój działalności i wzrost poziomu komplikacji powiązań przetwarzanych danych wyznaczył w firmie Squared Financial Ltd. nowe wyzwania zarówno dla raportowania wewnętrznego i zewnętrznego. Aby utrzymać się w czołówce na rynku usług finansowych, zarząd firmy postanowił przebudować system hurtowni danych. Nowe rozwiązanie zapewni lepszą standaryzację zgromadzonych danych z różnych źródeł. Dzięki temu wygenerowane raporty umożliwią łatwiejszą i bardziej elastyczną pracę, a dostęp do nich będzie znacznie prostszy – podsumował Piotr Pryzmont, CIO w firmie Squared Financial Ltd.

Pierwszym etapem projektu jest analiza istniejących struktur danych, procesów biznesowych i potrzeb raportowych. Wyniki analizy pomogą w projektowaniu nowego modelu hurtowni danych, która będzie podstawą budowy systemu klasy Business Intelligence. Nowa hurtownia danych będzie pobierać dane z istniejących systemów transakcyjnych w czasie niemal rzeczywistym i pozwoli użytkownikom na szybki, elastyczny i łatwy dostęp do przetwarzanych i zagregowanych danych. Analiza biznesowa i projektowanie hurtowni danych, które potrwają do połowy kwietnia 2015 roku mają zakończyć się wdrożeniem zaproponowanego rozwiązania.