Nasza strona wykorzystuje ciasteczka by działać jak najsprawniej. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.
JCommerce - Usługi IT
Usługi IT

Projektujemy, wdrażamy i rozwijamy systemy ERP z rodziny Microosft Dynamics. Tradycyjne on-premise i te w chmurze. Dla każdej branży – od ecommerce po produkcję.

Funkcjonalności systemu MS Dynamics

Zaletą MS Dynamics jest obszerny i elastyczny pakiet funkcjonalności. System został zaprojektowany tak, aby dopasowywał się do rozwoju firmy, która nieustannie się zmienia i ewoluuje. 

Rozwiązania Dynamics uwzględniają też wszystkie lokalne wymogi prawne oraz oczekiwania rynku. Polska funkcjonalność wiąże się ze wszystkimi obszarami systemu ERP, wprowadzając rozwiązania dedykowane polskim przedsiębiorcom.

Obszary zastosowań

Posiadana przez naszych specjalistów wiedza i zdobyte doświadczenie we wdrażaniu systemów Microsoft Dynamics NAV i Dynamics 365, pozwalają wspierać małe i duże przedsiębiorstwa w następujących obszarach: 

 • Obsługa wielu firm i narzędzia wspomagające tworzenie sprawozdań skonsolidowanych
 • Elastyczny mechanizm definiowania okresów obrachunkowych i okresów VAT
 • Obsługa wymiarów analitycznych pozwalających na szczegółowe opisywanie zdarzeń gospodarczych np. kategoria kosztu, obszar/region sprzedaży
 • Efektywne zarządzanie księgowością i zapasami
 • Zarządzanie przepływami pieniężnymi
 • Mechanizmy wspomagające kontrolę należności i zobowiązań (wiekowanie, saldo na dzień, potwierdzenie sald, itp.)
 • Windykacja – monity i noty odsetkowe, definiowanie
 • wielu scenariuszy (wariantów) działań
 • Zarządzanie środkami trwałymi
 • Obsługa kont i transakcji bankowych
 • Wielowalutowość i automatyczne księgowanie różnic kursowych
 • Budżetowanie z wykorzystaniem planu kont i wymiarów analitycznych
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Raportowanie

Zobacz w jaki sposób system MS Dynamics może usprawnić funkcjonownaie Twojej firmy
-> odwiedź stronę www.erpnav.pl

 • Zarządzanie danymi związanymi z klientami i sprzedażą
 • Tworzenie kampanii marketingowych
 • Organizowanie zasobów usługowych
 • Prognozowanie i śledzenie trendów marketingowych
 • Obsługa zamówień zbiorczych (umowy stałe)
 • Ewidencja i monitorowanie zamówień
 • Składanie zamówień i szybkie planowanie dostaw (zakup/produkcja)
 • Planowanie i ewidencja dostaw (wydań)
 • Fakturowanie
 • Obieg dokumentów z możliwością kontroli limitów kredytowych nabywcy, dołączania załączników i delegowania uprawnień
 • Zarządzanie kontraktami i umowami serwisowymi
 • Raportowanie

 Zobacz w jaki sposób system MS Dynamics może usprawnić funkcjonownaie Twojej firmy 
-> odwiedź stronę www.erpnav.pl

 • Definiowanie dostawców i warunków dostawy zapasów
 • Określanie sposobu dostaw zapasów (zakup/produkcja/kompletacja/przesunięcie)
 • Planowanie dostaw i definiowanie parametrów planowania (ilość minimalna/maksymalna, zapas minimalny, itp.)
 • Analiza zapotrzebowania i tworzenie arkuszy zbiorczych (produkcja, sprzedaż, uzupełnienie stanów magazynowych)
 • Obsługa zapytań ofertowych
 • Obsługa zamówień zbiorczych
 • Ewidencja i monitorowanie zamówień zakupu
 • Ewidencja i monitorowanie dostaw
 • Obieg dokumentów zakupu z możliwością ustawienia limitów dla użytkowników, dołączanie załączników i delegowanie uprawnień
 • Zarządzanie magazynami i zapasami
 • Zarządzanie powierzchnią magazynową (WMS – Warehouse Management System)
 • Raportowanie

Zobacz w jaki sposób system MS Dynamics może usprawnić funkcjonownaie Twojej firmy 
-> odwiedź stronę www.erpnav.pl

 • Definiowanie struktury projektu/zadań
 • Budżetowanie kosztów i czasu
 • Planowanie dostępności zasobów
 • Ewidencja i przydzielanie zadań
 • Śledzenie wykorzystania zasobów
 • Przewidywanie dostępności zasobów
 • Monitorowanie realizacji
 • Fakturowanie
 • Rozliczanie projektu/zadań
 • Raportowanie

Zobacz w jaki sposób system MS Dynamics może usprawnić funkcjonownaie Twojej firmy 
-> odwiedź stronę www.erpnav.pl

 • Planowanie produkcji (zapotrzebowanie materiałowe i czasowe)
 • Wielopoziomowe zestawienia komponentów i wykazy materiałów potrzebnych do wytworzenia produktu (BOM - Bill of Materials)
 • Zarządzanie wszystkimi pozycjami magazynowymi
 • Definiowanie marszruty (wykaz operacji produkcyjnych) i przydział stanowisk roboczych
 • Symulowanie i planowanie zleceń produkcyjnych
 • Składanie zamówień i planowanie produkcji pod zamówienie
 • Efektywne zarządzanie produkcją
 • Budżetowanie kosztów
 • Analiza obciążenia/dostępności stanowisk roboczych
 • Raportowanie
 • Kontrola jakości

Zobacz w jaki sposób system MS Dynamics może usprawnić funkcjonownaie Twojej firmy 
-> odwiedź stronę www.erpnav.pl

 • Dopasowanie procesu przepływu pracy
 • Zarządzanie zapasami
 • Skrócenie czasu reakcji
 • Optymalizacja współpracy z partnerami
 • Optymalizacja zarządzania stanami magazynowymi
 • Analiza i planowanie zapotrzebowania (MRP - Material Requirements Planning)
 • Rozbudowane wsparcie graficznej analizy dostępności zapasów na magazynie
 • Zaawansowane mechanizmy sugerowania i optymalizacji zamówień
 • Obsługa sprzedaży
 • Obsługa zakupu
 • Obsługa Kodów kreskowych
 • EDI – wymiana dokumentów elektronicznych
 • Śledzenie zapasów (nr partii, nr serii, dat ważności)

Zobacz w jaki sposób system MS Dynamics może usprawnić funkcjonownaie Twojej firmy 
-> odwiedź stronę www.erpnav.pl

 • Umowy serwisowe
 • Zamówienia i kontrakty serwisowe
 • Zgłoszenia serwisowe i ich obsługa
 • Zarządzanie naprawami
 • Subskrypcja usług
 • Raporty dotyczące wydajności
 • Zarządzanie informacjami zwrotnymi od klientów

Zobacz w jaki sposób system MS Dynamics może usprawnić funkcjonownaie Twojej firmy 
-> odwiedź stronę www.erpnav.pl

 • Ewidencja zasobów i kompetencji (kwalifikacji)
 • Definiowanie grup zasobów
 • Planowanie dostępności
 • Ewidencja absencji
 • Monitorowanie i planowanie zadań
 • Pełny moduł kadrowo-płacowy (dedykowany na polski rynek)
 • Raportowanie

Zobacz w jaki sposób system MS Dynamics może usprawnić funkcjonownaie Twojej firmy 
-> odwiedź stronę www.erpnav.pl

 


Kontakt ze specjalistą

Zapytaj eksperta
Jarosław Zając

Jarosław Zając

ERP account manager
zapytanie@jcommerce.pl

Poznaj MS Dynamics NAV

Dowiedz się więcej!

Pobierz szczegółowe materiały opisujące funkcjonalności i nowości systemu MS Dynamics NAV 2016.