Nasza strona wykorzystuje ciasteczka by działać jak najsprawniej. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.
JCommerce - Usługi IT
Usługi IT

Projektujemy, wdrażamy i rozwijamy systemy ERP, systemy portalowe, rozwiązania e-commerce, portale internetowe, aplikacje mobilne oraz oprogramowanie dedykowane. Stacjonarnie, mobilnie i w chmurze. Dla każdego użytkownika – od CEO po sportowca.

Systemy ERP Microsoft Dynamics

Systemy ERP Microsoft Dynamics to zestaw zintegrowanych i adaptowalnych aplikacji, wspomagających zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. To oprogramowanie dla małych, średnich i dużych firm, które umożliwia automatyzację kluczowych procesów biznesowych oraz zachowanie nad nimi pełnej kontroli.

MS Dynamics NAV AX JCommerce

Systemy ERP z rodziny Dynamics są łatwe we wdrożeniu i użytkowaniu. W prosty sposób integrują się i współpracują z innymi produktami Microsoft, w tym platformami raportowo-analitycznymi. Działają i wyglądają jak MS Office, dzięki temu każdy użytkownik może od razu rozpocząć pracę. Wykorzystana jednolita logika biznesowa umożliwia też bezproblemową integrację z systemami zewnętrznymi, co sprawia, że modyfikacje procesów wewnątrz systemu automatycznie wpływają na działanie wbudowanych usług sieciowych.

Oprogramowanie jest dostosowane do potrzeb poszczególnych ról w organizacji, dzięki czemu użytkownicy uzyskują tylko właściwe informacje. Szybki dostęp do danych umożliwia nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów, lecz także planowanie przyszłych działań. Praca z systemem możliwa jest w dowolnym miejscu i czasie, niezależnie od rodzaju przeglądarki, oraz dzięki rozwiązaniom mobilnym dla platform iOS, Android, Windows Phone i Windows 8.

Dzięki wbudowanym narzędziom możliwa jest rozbudowa systemu wraz z rozwojem organizacji - oprogramowanie posiada otwarty kod, który pozwala na implementację rozwiązań innych producentów oprogramowania i korzystanie ze wsparcia wielu partnerów w Polsce i na świecie. Opcje wdrożenia w chmurze i w środowisku lokalnym gwarantują elastyczność wyboru rozwiązania najlepszego dla przedsiębiorstwa.

W JCommerce posiadamy szerokie doświadczenie we wdrażaniu systemów MS Dynamics AX i MS Dynamics NAV, czego potwierdzeniem jest tytuł Microsoft ERP Silver Competency Partner. 


Kalkulator wdrożenia systemu ERP

Kalkulator ERP JCommerce oblicz budzet

Bazując na naszym doświadczeniu zaprojektowaliśmy wygodne i łatwe w obsłudze narzędzie, które pozwala określić wartość projektu wdrożenia systemu klasy ERP. Przy jego pomocy jest możliwe właściwie zaplanowanie budżetu na wdrożenie systemu ERP we własnej firmie.

Uzupełnienie informacji w kalkulatorze zajmuje tylko 2 minuty. Na ich podstawie nasi specjaliści przygotują szacunkową kalkulację projektu - zawierającą koszt licencji oraz usług wdrożeniowych dla systemu Microsoft Dynamics NAV.

 


Microsoft Dynamics NAV czy AX?

Microsoft Dynamics NAV to oprogramowanie do zarządzania dla małych i średnich firm - sprzedawców detalicznych, producentów, hurtowników oraz firm usługowych działających zarówno w skali lokalnej jak i międzynarodowej.

Dzięki automatyzacji i upraszczaniu zarządzania finansami, efektywnej obsłudze klientów i przejrzystej współpracy z sieciami dostawców pozwala firmie swobodnie się rozwijać.

To system elastyczny, szybki we wdrożeniu, zawierający szereg funkcjonalności w standardzie:

 • tryb użytkownika wielozadaniowego – dla pracownika małej/średniej firmy, realizującego zadania z kilku obszarów,
 • pełna integracja i współpraca z MS Office 365 i platformą MS SharePoint (wymiana danych pomiędzy systemem NAV i arkuszami Excel, tworzenie zaawansowanych raportów w MS Excel, edycja raportów w MS Word, współdzielenie danych za pomocą portalu SharePoint),
 • możliwość wykorzystania narzędzi Microsoft Power BI do wizualizacji i prezentacji raportów (Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map),
 • integracja z pocztą e-mail, pozwalająca na bezpośrednie wysyłanie dokumentów z systemu,
 • import wyciągów bankowych do systemu dzięki współpracy z systemami bankowymi w ponad 25 krajach,
 • współpraca z Microsoft AZURE.

Rozwiązanie Microsoft Dynamics AX dedykowane jest średnim i dużym firmom, szczególnie tym działającym w skali międzynarodowej.

Umożliwia firmie planowanie oraz przegląd wydajności całości przedsiębiorstwa i poszczególnych jego jednostek biznesowych.

To zaawansowane rozwiązanie ERP oferuje szereg innowacyjnych funkcjonalności:

 • dostępność w ponad 40 wersjach językowych,
 • wbudowane dodatkowe rozszerzenia funkcjonalne dla branż: produkcyjnej, dystrybucyjnej, usług profesjonalnych, sprzedaży detalicznej i administracji publicznej, a ponadto moduły Wyjazdy i wydatki, Zgodność z przepisami i kontrole wewnętrzne, Zarządzanie transportem, Zarządzanie odpisami handlowymi, Zarządzanie serwisem,
 • praca na jednej instancji systemu w ramach w przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i w skali międzynarodowej wraz z możliwością skalowania rozwiązania (także w jednej lokalizacji lub w strukturze rozproszonej geograficznie),
 • współdzielenie danych pomiędzy spółkami (współdzielony plan kont, współdzielone informacje o produktach, wspólne ustawienia w ramach kraju, itp.),
 • możliwość wykorzystania narzędzi Microsoft Power BI do wizualizacji i prezentacji raportów (Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map),
 • ścisła integracja z mechanizmami workflow (możliwość edytowania procesów za pomocą graficznych diagramów),
 • wielopłaszczyznowa integracja z pakietem Office – eksport/import danych do/z Excela, tworzenie szablonów dokumentów Word i generowanie ich z systemu, wsteczna aktualizacja danych w systemie za pomocą formularza Excel,
 • integracja poszczególnych modułów: zarządzania projektami z MS Project Server, globalnej książki adresowej i CRM z platformą Skype for Business (dawny Lync) oraz MS Outlook,
 • dedykowana platforma Enterprise Portal umożliwiająca dostęp do systemu poprzez przeglądarki internetowe i pozwalająca na uruchomienie zaawansowanych narzędzi, takich jak portal klienta, portal dostawcy, portal pracownika oraz szereg innych dedykowanych zastosowań z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa,
 • zaawansowana obsługa handlu detalicznego przy wykorzystaniu prostych w personalizacji terminali POS oraz kanałów sprzedaży internetowej.

 


 

Obszary zastosowań

Posiadana przez naszych specjalistów wiedza i zdobyte doświadczenie we wdrażaniu systemów Microsoft Dynamics NAV i AX, pozwalają wspierać małe i duże przedsiębiorstwa w następujących obszarach: 

 • Ewidencja budynków przedstawiona w postaci drzewa obiektów
 • Umowy najmu wraz z mechanizmem ich indeksacji
 • Rozliczenie zużycia mediów
 • Automatyczne generowanie zamówień sprzedaży
 • Ewidencja ubezpieczeń
 • Planowanie kontroli technicznych dla budynków oraz instalacji
 • Zlecenia serwisowe
 • Budżetowanie remontów
 • Raporty
 • Śledzenie przychodzących surowców
 • Monitorowanie zużycia energii
 • Monitorowanie substancji niebezpiecznych 
 • Zarządzanie dostawcami spełniającymi kryteria i standardy
 • Utrzymywanie standardów zgodności z przepisami zewnętrznymi lub wewnętrznymi
 • Zarządzanie kontrolami wewnętrznymi
 • Raporty
 • System kalkulacji kosztów na podstawie wskaźników (koszty paliwa, opłaty drogowe itp.)
 • Wybór trasy, trybu transportu, wytycznych oraz firmy transportowej dla frachtu
 • Określanie logiki używanej do wyceny i ustalania tras
 • Automatyczne lub ręczne uzgadnianie opłat frachtowych z fakurami VAT
 • Planowanie terminów dostaw
 • Kompletowanie ładunku za pomocą dedykowanego pulpitu
 • Śledzenie frachtu w czasie rzeczywistym 
 • Umowy serwisowe
 • Zamówienia i kontrakty serwisowe
 • Zgłoszenia serwisowe i ich obsługa
 • Zarządzanie naprawami
 • Subskrypcja usług
 • Raporty dotyczące wydajności
 • Zarządzanie informacjami zwrotnymi od klientów
 • Automatyzacja rozliczeń paliwa - import faktur paliwowych
 • Ewidencja pojazdów
 • Zarządzanie umowami dla pojazdów
 • Ewidencja przebiegu i kosztów paliwa, obsługa kart paliwowych
 • Zarządzanie serwisem pojazdów
 • Monitoring kosztów związanych z pojazdem
 • Ewidencja kierowców oraz posiadanych przez nich uprawnień, monitorowanie ważności badań okresowych
 • Ewidencja urządzeń montowanych w pojazdach
 • Śledzenie i monitoring pojazdów
 • Przepływy pracy związane z obsługą floty pojazdów
 • Raporty
 • Zarządzanie wszystkimi kanałami sprzedaży (sklepy fizyczne, serwisy e-commerce, handel mobilny i media społecznościowe)
 • Elastyczny punkt sprzedaży (POS)
 • Scentralizowane zarządzanie sklepami
 • Rozbudowane funkcje merchandisingu
 • Witryna sklepu online i zarządzanie treścią
 • Scentralizowane zarządzanie handlem elektronicznym
 • Spersonalizowana obsługa klienta
 • Zarządzanie zamówieniami
 • Uzupełnianie zapasów
 • Planowanie produkcji (zapotrzebowanie materiałowe i czasowe)
 • Wielopoziomowe zestawienia komponentów i wykazy materiałów potrzebnych do wytworzenia produktu (BOM - Bill of Materials)
 • Zarządzanie wszystkimi pozycjami magazynowymi
 • Definiowanie marszruty (wykaz operacji produkcyjnych) i przydział stanowisk roboczych
 • Symulowanie i planowanie zleceń produkcyjnych
 • Składanie zamówień i planowanie produkcji pod zamówienie
 • Efektywne zarządzanie produkcją
 • Budżetowanie kosztów
 • Analiza obciążenia/dostępności stanowisk roboczych
 • Raportowanie
 • Kontrola jakości
 • Obsługa wielu firm i narzędzia wspomagające tworzenie sprawozdań skonsolidowanych
 • Elastyczny mechanizm definiowania okresów obrachunkowych i okresów VAT
 • Obsługa wymiarów analitycznych pozwalających na szczegółowe opisywanie zdarzeń gospodarczych np. kategoria kosztu, obszar/region sprzedaży
 • Efektywne zarządzanie księgowością i zapasami
 • Zarządzanie przepływami pieniężnymi
 • Mechanizmy wspomagające kontrolę należności i zobowiązań (wiekowanie, saldo na dzień, potwierdzenie sald, itp.)
 • Windykacja – monity i noty odsetkowe, definiowanie
 • wielu scenariuszy (wariantów) działań
 • Zarządzanie środkami trwałymi
 • Obsługa kont i transakcji bankowych
 • Wielowalutowość i automatyczne księgowanie różnic kursowych
 • Budżetowanie z wykorzystaniem planu kont i wymiarów analitycznych
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Raportowanie
 • Zarządzanie danymi związanymi z klientami i sprzedażą
 • Tworzenie kampanii marketingowych
 • Organizowanie zasobów usługowych
 • Prognozowanie i śledzenie trendów marketingowych
 • Obsługa zamówień zbiorczych (umowy stałe)
 • Ewidencja i monitorowanie zamówień
 • Składanie zamówień i szybkie planowanie dostaw (zakup/produkcja)
 • Planowanie i ewidencja dostaw (wydań)
 • Fakturowanie
 • Obieg dokumentów z możliwością kontroli limitów kredytowych nabywcy, dołączania załączników i delegowania uprawnień
 • Zarządzanie kontraktami i umowami serwisowymi
 • Raportowanie
 • Definiowanie dostawców i warunków dostawy zapasów
 • Określanie sposobu dostaw zapasów (zakup/produkcja/kompletacja/przesunięcie)
 • Planowanie dostaw i definiowanie parametrów planowania (ilość minimalna/maksymalna, zapas minimalny, itp.)
 • Analiza zapotrzebowania i tworzenie arkuszy zbiorczych (produkcja, sprzedaż, uzupełnienie stanów magazynowych)
 • Obsługa zapytań ofertowych
 • Obsługa zamówień zbiorczych
 • Ewidencja i monitorowanie zamówień zakupu
 • Ewidencja i monitorowanie dostaw
 • Obieg dokumentów zakupu z możliwością ustawienia limitów dla użytkowników, dołączanie załączników i delegowanie uprawnień
 • Zarządzanie magazynami i zapasami
 • Zarządzanie powierzchnią magazynową (WMS – Warehouse Management System)
 • Raportowanie
 • Definiowanie struktury projektu/zadań
 • Budżetowanie kosztów i czasu
 • Planowanie dostępności zasobów
 • Ewidencja i przydzielanie zadań
 • Śledzenie wykorzystania zasobów
 • Przewidywanie dostępności zasobów
 • Monitorowanie realizacji
 • Fakturowanie
 • Rozliczanie projektu/zadań
 • Raportowanie
 • Ewidencja zasobów i kompetencji (kwalifikacji)
 • Definiowanie grup zasobów
 • Planowanie dostępności
 • Ewidencja absencji
 • Monitorowanie i planowanie zadań
 • Pełny moduł kadrowo-płacowy (dedykowany na polski rynek)
 • Raportowanie
 • Dopasowanie procesu przepływu pracy
 • Zarządzanie zapasami
 • Skrócenie czasu reakcji
 • Optymalizacja współpracy z partnerami
 • Optymalizacja zarządzania stanami magazynowymi
 • Analiza i planowanie zapotrzebowania (MRP - Material Requirements Planning)
 • Rozbudowane wsparcie graficznej analizy dostępności zapasów na magazynie
 • Zaawansowane mechanizmy sugerowania i optymalizacji zamówień
 • Obsługa sprzedaży
 • Obsługa zakupu
 • Obsługa Kodów kreskowych
 • EDI – wymiana dokumentów elektronicznych
 • Śledzenie zapasów (nr partii, nr serii, dat ważności)


Korzyści

Korzyści dla kadry menedżerskiej:

 • znaczne ułatwienie działań i lepszy wgląd w działalność biznesową przedsiębiorstwa
 • zwiększenie wydajności pracowników
 • podejmowanie trafnych decyzji
 • oszczędności w zakresie kosztów bezpośrednich

Korzyści dla działu finansowo-księgowego:

 • usprawnienie procesu księgowości, raportowania i kontrolingu
 • unifikacja procesu księgowego wszystkich spółek w grupie
 • usprawnienie cash-flow i prognozowania przepływów pieniężnych
 • usprawnienie budżetowania

Korzyści dla działu IT:

 • łatwe dostosowywanie interfejsu do parametrów sprzętu oraz wymagań i umiejętności użytkownika
 • minimalizacja czynności administracyjnych
 • definiowanie zasad dostępu do danych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
 • krótki czas wdrożenia, odpowiedni pakiet szkoleń i usług wdrożeniowych
 • prawidłowe funkcjonowanie całej infrastruktury IT firmy

Korzyści dla działu sprzedaży:

 • optymalizacja zarządzania kontaktami z klientami
 • wzrost skuteczności sprzedaży
 • automatyzacja procesu składania i monitorowania zamówień
 • podniesienie wydajności pracy
 • dokładne analizy sprzedażowe


Korzyści dla działu logistyki:

 • większa przejrzystość magazynowania i produkcji
 • optymalizacja nakładów związanych z zapasami, przy jednoczesnym utrzymaniu lub wzroście poziomu dostaw do klientów
 • niższe koszty sprzedaży przy mniejszej utracie ilości towarów
 • usprawnienie zarządzania organizacją pracy magazynu
 • uporządkowanie procesu wydawania i odbierania towarów ze współpracy z firmami kurierskimi

Korzyści dla organizacji:

 • zwiększenie produktywności organizacji
 • automatyzacja bieżącej pracy
 • usprawnienie zarządzania majątkiem firmy wraz z zarządzaniem informacjami o nieruchomościach
 • eliminacja papierowego obiegu dokumentów
 • wpływ na bezpieczeństwo pracy
 • zapewnienie zgodności z przepisami ochrony środowiska
 • dostęp na urządzeniach mobilnych

 


Wdrożenia MS Dynamics

Poniżej prezentujemy wybrane wdrożenia rozwiązania Microsoft Dynamics u naszych Klientów:

 


Kontakt ze specjalistą

Zapytaj eksperta
Jarosław Zając

Jarosław Zając

ERP account manager
zapytanie@jcommerce.pl

Poznaj MS Dynamics NAV

Dowiedz się więcej!

Pobierz szczegółowe materiały opisujące funkcjonalności i nowości systemu MS Dynamics NAV 2016.